"Chemia wody" - laboratorium analityczne

 

Czas trwania zajęć: 30 + 30 + 60 = 120 minut
Dla kogo: od III klasy gimnazjum
zajęcia laboratoryjne "Chemia wody" rozszerzone o zajęcia w terenie, które poprzedzają część realizowaną w laboratorium. Odbywają się one w porcie jachtowym w Gdyni. W czasie zajęć pobierana jest próbka wody bałtyckiej z wykorzystaniem batymetru, oznaczana jest przezroczystość wody z wykorzystaniem zmodyfikowanego krążka Secchiego oraz pomiar głębokości przy użyciu sonaru głębokości. zajęcia prowadzone przez cały rok. * W przypadku wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych zastrzegamy sobie prawo odwołania terenowej części zajęć i zamiany zajęć warsztatowych na zajęcia laboratoryjne. Do zajęć przeznaczone są materiały edukacyjne w postaci karty pracy.