"Chemia wody" - laboratorium analityczne

 

Czas trwania zajęć: 30 +60 = 90 minut
Dla kogo: od III klasy gimnazjum
zajęcia składają się z 2 części. Pierwsza część to prezentacja multimedialna omawiająca podstawowe parametry, które Można oznaczać w wodach środowiskowych: amoniak, azotany (III), azotany (V), fosforany (V), zasolenie, twardość ogólna.
część druga - zajęcia laboratoryjne trwają 60 minut. zajęcia prowadzone są w 4 grupach. Podczas zajęć klasa w sumie oznacza po 6 parametrów w 2 rodzajach próbek: bałtyckiej i z akwarium słodkowodnego. część podsumowująca zajęcia pozwala omówić wyniki i wskazuje źródła nieprawidłowości. przykładowe pojęcia wprowadzane podczas zajęć: eutrofizacja, twardość ogólna, woda osmotyczna, nitryfikacja, salinometr.