"Mikroświat zbiorników wodnych"

"Mikroświat zbiorników wodnych" to temat skierowany dla osób od 13 roku życia, składa się z wykładu (do 30 min.) i laboratorium (30 min.). zajęcia wprowadzają pojęcie 'formacja ekologiczna', opisują szczegółowo plankton wraz z podziałem na frakcje wielkościowe, produkowane przez fitoplankton toksyny morskie, jak dochodzi do epidemii cholery oraz znaczenie mikroorganizmów. W części praktycznej uczestnicy zajęć na podstawie klucza rozpoznają przedstawicieli planktonu w próbie morskiej oraz porośla zwierzęce - organizmy, na które nie zwracamy uwagi, nie wiedząc, że są to żywe stworzenia. W trakcie zajęć uczestnicy wypełniają materiały edukacyjne.