"Na pomoc wodzie - właściwości wody i sposoby jej uzdatniania"

 

Czas trwania zajęć: 30+25+25 = 80 minut
Dla kogo: od II klasy gimnazjum
zajęcia składają się z 3 części. część pierwsza - prezentacja multimedialna obrazuje ogólne właściwości wody, jej zasoby na świecie, źródła jej zanieczyszczeń, sposoby uzdatniania ze szczególnym uwzględnieniem usuwania twardości wapniowej na złożach jonitowych oraz odsalania z wykorzystaniem filtrów odwróconej osmozy. część 2 i 3 prowadzone są w małych grupach: 10-12 osobowych. część 2 - zajęcia pokazowe - uzupełniają wiedzę z zakresu uzdatniania wody wyżej wymienionymi sposobami, a uczestnicy biorą udział w eksperymentach. część 3 - zajęcia indywidualne w Sali Mokrej przeprowadzone są na zasadzie pracy własnej z kartę pracy. Do zajęć przeznaczone są materiały edukacyjne. Maksymalnie w zajęciach mogą wziąć udział 24 osoby.