"Podstawy ekologii morza"

 

"Podstawy ekologii morza" to zajęcia dla osób od 13 roku życia w formie prezentacji multimedialnej trwającej do 45 minut. Mają one na celu przybliżenie młodzieży ogólnego obrazu funkcjonowania mórz i oceanów. Podczas wykładu charakteryzowane są czynniki biotyczne, abiotyczne oraz zależności między nimi. Przedstawiane są również poszczególne formacje ekologiczne. zajęcia pozwalają na zrozumienie zjawisk zachodzłcych w morzu oraz obfitują w interesujące przykłady i ciekawostki.