"Bałtyk - śmietnik Europy"

 

"Bałtyk - śmietnik Europy" to temat skierowany dla osób od 10 roku życia. Przybiera on formą prezentacji multimedialnej i trwa do 45 minut. pierwszą część stanowi krątka charakterystyka Bałtyku. W drugiej części omawiane są rodzaje, formy zanieczyszczeń oraz sposoby walki z nimi, poparte rzeczywistymi, ciekawymi przykładami. Podczas prezentacji uczestnicy wypełniają materiały edukacyjne.