Kaszuby na fali 2017

Kaszuby na fali
zajęcia dla kaszubskich uczniów

Dla kogo?: uczniowie szkół podstawowych oraz przedszkolaki, które uczą się języka kaszubskiego
Cel: poznajemy morską przyrodę w regionalnym kaszubskim języku
Kiedy?: od 1 września 2017
Zgłoszenia: mraczkowska@mir.gdynia.pl
Rekrutacja: otwarta

Projekt "Kaszuby na fali", dofinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, stanowi unikalną formą edukacji przyrodniczo-językowej. W regionalnym kaszubskim języku uczestnicy zajęć poznają morską przyrodę, która ciągle narażona jest na dewastację.
Na ukształtowanie kaszubskiej mentalności duży wpływ wywierało otoczenie jezior lasów i morza. Rybołówstwo było - poza rolnictwem - wiodącym zajęciem ludności kaszubskiej, dlatego tak ważne jest, aby edukować młodsze pokolenia oraz uświadamiał im zagrożenia dla fauny i flory bałtyckiej, spowodowane działalnością człowieka.

„Poznaj, aby zachować” to hasło przewodnie tego projektu. Poprzez poznanie języka, kultury i otaczającego nas świata przyrody czujemy się odpowiedzialni za dbanie o nasze dziedzictwo kulturowe i przekazywanie go z pokolenia na pokolenie.

Projekt podzielony jest na dwie części, dedykowane odpowiednim grupom wiekowym.
  • część „Kùr Diôbeł i kaszëbsczé bùrczibasë” skierowana jest do dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Zajęcia prowadzone w formie edukacji przez zabawę przeniosą dzieci na statek kapitana Kura Diabła, gdzie będą wykonywał szereg zadań związanych z poznaniem środowiska Morza Bałtyckiego, co z kolei umożliwi im zdobywanie kolejnych umiejętności.
  • Druga część „Bôłt pòd kaszëbską banderą” skierowana jest do dzieci w wieku od 8 do 11 lat. zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych składał się będą z krótkiej prezentacji przedstawiającej charakterystyczne cechy Morza Bałtyckiego oraz części laboratoryjnej, podczas której uczestnik będzie miał bezpośredni kontakt z przedstawicielami fauny Morza Bałtyckiego.
Zajęcia w każdej z części prowadzone będą przez dwie osoby - nauczyciela języka kaszubskiego oraz specjalistą sprawującego pieczę nad poprawnością merytoryczną części biologicznej. Ponadto nad poprawnością językową będzie czuwało Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, które wyraziło chęć wzięcia udziału w projekcie jako nasz partner.

Rezerwacja zajęć pod numerem: +48 587 326 620
Kontakt mailowy: akwarium.edukacja@mir.gdynia.pl
zajęcia dydaktyczne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 15:30