Błękitna Akademia 2014


Zadania dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku organizowane w ramach programu Błękitnej Akademii Akwarium Gdyńskiego przeznaczone są dla nauczycieli, studentów i uczniów gimnazjów. Programy edukacyjne są bezpłatne. Poniżej można pobrać informacje o poszczególnych zadaniach edukacyjnych. Zapraszamy!

Błękitna Akademia:
Potencjał Województwa Pomorskiego
- walory przyrodnicze i ochrona gatunkowa

Szkolenie dla studentów

Dla kogo?: studenci szkół wyższych w województwie pomorskim, szczególnie zainteresowani problematyką ochrony środowiska naturalnego oraz dokumentalistyką
Cel: wzbogacenie wiedzy młodzieży akademickiej na temat terenu województwa pomorskiego
Kiedy?: 26,27 kwietnia, 10 maja 2014
Pobierz: informacje o programie, formularz zgłoszenia
Zgłoszenia: mzywicka@mir.gdynia.pl
Liczba uczestników: 20 osób
Rekrutacja: zamknięta

Błękitna Akademia:
Nasza rzeka wpływa do rezerwatu Beka
Program edukacyjny dla gimnazjalistów

Dla kogo?: 1 i 2 klasy gimnazjum szkół leżących w gminach, przez które przepływa rzeka Reda
Cel: zapoznanie ze środowiskiem rzeki Redy i rezerwatu Beka
Kiedy?: kwiecień-grudzień 2014
Pobierz: informacje o programie
Zgłoszenia: kborowiak@mir.gdynia.pl, ajudek@mir.gdynia.pl
Liczba uczestników: 10 grup (grupa max. 30 osób)
Rekrutacja: zamknięta

Błękitna Akademia:
Przyroda - przygoda
Szkolenie dla nauczycieli

Dla kogo?: czynni nauczyciele i edukatorzy państwowych oraz prywatnych placówek dydaktycznych z obszaru województwa
Cel: Jak przekazać wiedzę o przyrodzie tak, by inspirowała uczniów do czynnej jej ochrony?
Kiedy?: 10,11,31 maja 2014
Pobierz: informacje o programie, formularz zgłoszenia
Zgłoszenia: wpodlesinska@mir.gdynia.pl
Liczba uczestników: 20 osób
Rekrutacja: zamknięta