Baltic Museums: Love IT! (2017 – 2020)

Głównym celem projektu jest opracowanie nowych produktów turystycznych z dziedziny turystyki przyrodniczej i turystyki kulturalnej w rejonie południowego Bałtyku. Najważniejszy produkt to aplikacja, którą użytkownik może pobrać na własne urządzenie (smartphone, tablet), co zapewni lepszy komfort zwiedzania. Aplikacja będzie zawierała gry edukacyjne, nowatorskie rozwiązania multimedialne i elementy rozszerzonej rzeczywistości.
Na rynek wprowadzona zostanie nowa marka regionalna (nazwa robocza: South Baltic Spotter), dzięki temu nowe produkty będą lepiej rozpoznawalne na rynku. Współpraca transgraniczna będzie sukcesywnie wzmacniana przez współpracę z nowymi partnerami.
Proces projektowania nowych produktów w oparciu o potrzeby użytkownika będzie realizowany w instytucjach partnerskich poza sezonem turystycznym. Nowatorskie podejście tworzenia produktów turystycznych polega na zaangażowaniu pasjonatów IT w „hackathonach”, czyli maratonach programowania.
Projekt w znacznym stopniu przyczyni się do zwiększenia popularności atrakcji przyrodniczych i kulturalnych południowego Bałtyku jako miejsc turystycznych.

Dlaczego to robimy?

Dziedzictwo przyrodnicze i kulturalne jest podstawą wielu ofert turystycznych, które są dostępne bez względu na pogodę czy sezon roku i odgrywają istotną rolę edukacyjną. Istnieje tu wciąż duże pole do działania. Trzy główne wyzwania to: poprawa jakości usług turystycznych, zwłaszcza podczas sezonu; zwiększenie oferty dla turystów zagranicznych; opracowanie spójnej oferty turystycznej świadczonej przed instytucje południowego Bałtyku. Inne wyzwanie to przygotowanie instytucji turystycznych do wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych. Zaproponowana forma projektu pozwala na rozwijanie nowych technologii przez ich użytkowników, czyli pasjonatów IT, podczas maratonów programowania. Wprowadzanie produktów regionalnych pod wspólną marką pozwala na zwiększenie świadomości użytkowników.

Wybrane podejście zapewnia jakość produktów doskonaloną w perspektywie doświadczeń użytkownika, charakteryzuje się oszczędnym podejściem do wydawania funduszy na nowe technologie i pozwala wykorzystać różne umiejętności partnerów projektu we wspólnym celu.